Account Control

Account Control er en perfekt løsning for alle som trenger avstemming og kontroll av store transaksjonsmengder. Med smarte verktøy blir alt litt enklere og betraktelig raskere.

Verktøyene

Finansiell oversikt

Både ledere og medarbeidere trenger å ha overblikk. Når du logger på Account Control får du umiddelbart full oversikt over nøkkeltall, påminnelser og oppgaver.

Intelligent avstemming

Avstemming i Account Control skjer automatisk, med en intelligent teknologi som gjenkjenner mønstre og forbedrer seg selv etter hvert som den lærer.

Du har selvsagt alltid kontroll over prosessen, og det er enkelt å endre retningslinjene til den automatiske avstemmingen. Du er heller ikke begrenset til kun kontoavstemming. Avstemming av kredittkort, billetter, inventar og valutaer er bare noen av mulighetene.

Manuell avstemming

Noen transaksjoner vil Account Control knytte for høy usikkerhet til å kunne avstemme automatisk. Det kan skyldes stort spenn mellom datoer, manglende referanser mellom kunder og leverandører eller tilsvarende. Verktøyet for manuell avstemming gir deg da en tydelig oversikt slik at du hurtig kan behandle de gjenværende åpne postene.

Organisering

I Account Control kan du definere oppgaver og rutiner og fordele dem mellom brukerne. Du kan også styre hvem som har tilgang til spesifikke kontoer, fordele roller og systematisere arbeidsprosessen for avstemming, godkjenning og kontroll.

Administrasjon

Account Control gjør det mulig å detaljstyre så mye – eller så lite – som du vil. Behandling av brukere, selskaper, integrasjon og mye mer – er lekende lett. Uansett om du har en liten åpen organisasjon, eller et stort konsern med strenge sikkerhetskrav, passer Account Control for deg.

Det koster ingenting prøve Account Control. Få en demo og se selv hvordan du kan begynne å spare tid og penger.