Bankintegrasjon

Enklere regnskapshverdag

 

Med bankintegrasjon vil alle bedriftens bank transaksjoner oppdateres direkte i Account Control, uavhengig av hvilken bank man benytter. Dermed slipper man mulige feilkilder og får en mer effektiv  hverdag.

Ta kontakt for å få på plass bankintegrasjon i deres løsning.

Publisert funksjonalitet

Utviklingsavdelingen jobber kontinuerlig med forbedringer og  har den siste tiden gjort følgende forbedringer;

 

Regelmaler

Nytt oppsett for deling av avstemmingsregler mellom klienter. Det kan nå defineres et eller flere malsett som inneholder regler. Malene kan deretter knyttes mot ønskede klienter.

Ytelsesforbedringer

Det har blitt gjort endringer i dialog for klientadministrasjon, slik at innlasting av informasjon vil gå lettere for brukere store datamengder.

Ny valutahåndtering

Kontinuerlig forbedre prosessering og avstemming av fremmedvaluta. Dette vil gi større fleksibilitet i forbindelse med automatisk avstemming, samt gi en bedre håndtering for valutakontoer i modul for balanseavstemming.